Voor veel ouders van een kind met een handicap of chronische aandoening is logeeropvang een onmisbare voorziening. Zorg en opvoeding van een kind met een handicap of beperking is intensief en kan ten koste gaan van de draagkracht van het gezin.

Van tijd tot tijd logeren in een logeerhuis kan het gezin de nodige ruimte geven om op adem te komen en even tijd te besteden aan andere dingen dan zorg. Als ouders regelmatig ontlast worden, kunnen ze de zorg langer volhouden.

Deze site dient als startpunt om te zoeken naar informatie over logeermogelijkheden voor kinderen met een handicap of beperking. En bevat tevens de LogeerWijzer, een database met ca. 500 adressen van logeervoorzieningen voor mensen met een handicap of beperking in heel Nederland.
Ga naar de website