Mensen met psychische problemen en hun familie en naasten (hier verder mantelzorgers genoemd) krijgen net als iedereen te maken met andere omstandigheden door het coronavirus. Deze groep mantelzorgers heeft het normaal gesproken al vaak zwaar, door het coronavirus komen hier nog meer moeilijkheden bij.

Daarom onderstaande tips om overeind te blijven. In de folder staat ook een overzicht met hulplijnen met informatie. Voor algemene tips voor mantelzorgers, los van het coronavirus, verwijzen we u naar de steunpunten mantelzorg in uw gemeente en natuurlijk onze eigen organisaties.

Lees de tips in de folder